UN Global Compact

Met enthousiasme delen kunnen wij kenbaar maken dat Interimage wederom haar commitment aan de UN Global Compact goals heeft afgelegd.  Een vrijwillig leiderschapsplatform voor de ontwikkeling, implementatie en openbaarmaking van verantwoorde bedrijfspraktijken.

Het UN Global Compact is een oproep aan bedrijven overal om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, en om actie te ondernemen ter ondersteuning van VN-doelen en -kwesties die zijn vervat in de Sustainable Development Goals (SDG’s).

SAMEN ZIJN WE STERKER.

Door te participeren als bedrijf in het grootste duurzaamheidsinitiatief wereldwijd, hopen wij u en anderen aan te moedigen ons te volgen. Samen kunnen we een daadwerkelijke verandering bewerkstelligen.  In samenwerking met het UN Global Compact-initiatief  zorgen we voor transparantie en nemen wij wederom de stap van ‘imagine naar create’. Van praten en denken over hetgeen mogelijk is, naar een bijdrage leveren. Kortom: de kloof tussen ambitie en actie dichten.

Stuur ons een bericht